Dostarczenie kalkulatora doboru zbiorników retencyjnych Ecol-Unicon

Dostarczenie kalkulatora doboru zbiorników retencyjnych opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia Kalkulatora doboru zbiornika bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego powstał we współpracy z wiodąca firmą w obszarze produkcji betonowych zbiorników retencyjnych, firmą Ecol – Unicon. To narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy użyciu najbardziej miarodajnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów. Kalkulator pozwala nam w czterech prostych krokach lepiej zaprojektować i dopasować zbiornik retencyjny do konkretnych potrzeb. Kalkulator zawiera, przydatne w planowaniu budowy elementy, jak np. funkcjonalność wykorzystania wody opadowej. Po dokonaniu doboru system generuje nam plik .pdf, zawierający dane takie jak wielkość zbiornika retencyjnego, wartość odpływu, schemat funkcjonalny zbiornika z pojemnościami oraz część opisową dotyczącą wybranych funkcjonalności.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót