Katalogi promujące wykorzystanie wody deszczowej 

Wyzwanie 

Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) zwiększają odporność miast na zmiany klimatu, ale wdrożenia nie mogą się wydarzyć bez aktywnego włączenia mieszkańców. Prywatne posesje stanowią większość powierzchni miast, zatem jak w prosty sposób pokazać, że rozwiązania retencyjne mogą występować w różnych formach – również na naszych trawnikach? Sopot, Kalisz oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) postawiły na katalogi dobrych praktyk, aby zebrać wiedzę w jednym miejscu i oddać potrzebne narzędzia w ręce mieszkańców.

 

Rozwiązanie 

Zebraliśmy wiedzę o cechach charakterystycznych tych miejsc i dostosowaliśmy do nich rozwiązania BZI. Zaproponowane katalogi w przystępny sposób omawiają kroki jakie mogą podjąć mieszkańcy, by wkomponować zielono-niebieską infrastrukturę w swoją okolicę. Liczne opisy, ilustracje, rysunki i kalkulatory zostały wykonane w taki sposób, aby pełnić rolę instrukcji dla mieszkańców, urzędników, deweloperów, projektantów i architektów. Opisują w prostych krokach pożądane rozwiązania, ich korzyści i możliwości zastosowania. Katalogi zostały udostępnione i można znaleźć je w tych miejscach:

Katalog Metropolia GZM 

Katalog Kalisz 

Katalog Sopot 

 

Korzyści 

Promowanie rozwiązań pokazanych w katalogach ma na celu szereg korzyści:

  • rozpowszechnienie wiedzy o gospodarowaniu wodą opadową
  • zaangażowanie mieszkańców w rozwój miast
  • zwiększenie ilości zieleni z licznymi rozwiązaniami retencyjnymi
  • zwiększenie odporności na zmiany klimatu
  • promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców
  • unikanie podtopień i przeciwdziałanie suszy
  • ograniczenie zużycia wody wodociągowej
  • promowanie gospodarki wodą w obiegu zamkniętym
  • zmniejszeniu odpływu wód opadowych do odbiorników, obniżenia opłat za zrzut tych wód

Powrót