Strategia efektywnego zarządzania wodami opadowymi w Grudziądzu

 

Wyzwanie 

 

Przejęcie infrastruktury systemu wód opadowych przez MWiO w Grudziądzu otworzyło zupełnie nowe perspektywy zarządzania tym obszarem. Wymagało wypracowania całościowej strategii, ale też szybkiego działania formalnego: od uporządkowania sieci i jej inwentaryzacji, przez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych po analizę i koncepcje rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Przy nieznanych parametrach pracy systemu trudnością dla MWiO było także wydawania warunków na podłączenie do sieci, wobec rosnącej presji inwestycyjnej i urbanizacyjnej.

 

Rozwiązanie 

 

Przygotowaliśmy model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej oparty o lokalne dane opadowe PANDa powiązany z odbiornikami wód, dla całego miasta Grudziądza, a na podstawie modelu zaktualizowaliśmy operaty wodnoprawne dla ponad 100 wylotów. Podczas współpracy ze spółką wodociągowo-kanalizacyjną przygotowaliśmy niemal 70 rozwiązań poprawiających komfort odwodnienia w Grudziądzu, zalecając jako podstawę wszystkich działań powszechne stosowanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury.

 

Korzyści 

 

Szeroka diagnoza stanu obecnego doprowadziła do stworzenia „Strategii efektywnego zarządzania wodami opadowymi w Grudziądzu”. Oprócz propozycji działań inwestycyjnych mających za zadanie poprawić warunki pracy systemu odwodnienia, strategia to także generalne wytyczne dla planowania przestrzennego, kształtowania zielono-niebieskiej infrastruktury oraz kierunki działań promocyjnych wśród mieszkańców. Dokument ten jest doskonałym narzędziem dla spółki wodociągowej, nadającym kierunek w planowaniu rozbudowy systemu kanalizacyjnego oraz poprawy jego komfortu działania. Grudziądz to miasto, które troszczy się o przyszłość!

 

 

Referencje:

„Wspólnie z firmą RetencjaPL, która jest polskim liderem jeśli chodzi o dostarczanie rozwiązań związanych z zarządzaniem infrastrukturą deszczową zespół specjalistów MWIO przygotował Strategię, której głównym celem było precyzyjne przyjrzenie się całemu miastu i przygotowanie dla całego miasta rozwiązania, które pozwoli w przyszłości zarządzać wodami opadowymi w zorganizowany sposób i pozwoli na to, by ubiegać się o środki zewnętrzne na inwestycje, tak by te inwestycje nie obciążały mieszkańców” 

Tomasz Pasikowski

Prezes Zarządu MWIO w Grudziądzu

 

 

Film promocyjny: https://fb.watch/lixxIyprkZ/

 

Powrót