Tomasz Dudek

Poprzedni Następny

Specjalista ds modelowania

 

Doświadczony modelarz i projektant zbliżający się do 10 letniego doświadczenia zawodowego. Spod jego ręki wyszły modele hydrodynamiczne i koncepcje projektowe zarówno w Polsce (Kraków, Rzeszów…), jak i za granicą. Brał udział w projektach dla takich miejsc jak: Roskilde Fjord w Danii, Bruksela w Belgii, Cardiff w Wielkiej Brytanii czy też odległego Edmonton w Kanadzie.

Nieustannie zafascynowany możliwościami, które dają nam z pozoru proste, a jednak zawierające ogrom funkcji modele hydrodynamiczne. Z chęcią czyta o zaszytych w nich układach nieliniowych równań różniczkowych, współczynnikach szorstkości Manninga czy możliwościach kalibracji modelów.

Powrót