Dostarczenie aparatury pomiaru wód w Białowieskim Parku Narodowym

Cel projektu

Dostarczenie nowej aparatury związane było z koniecznością wymiany wcześniejszego systemu pomiarowego wód, który nie spełnił oczekiwań Klienta.

 

Opis projektu

Dnia 8 grudnia 2016 roku nasza firma miała okazję współpracować z Białowieskim Parkiem Narodowym w zakresie dostawy aparatury pomiaru wód gruntowych i powierzchniowych. Wykonane zostały prace związane z doborem oraz instalacją urządzeń pomiarowych. W zakres usługi wchodziło również szkolenie kierowane do pracowników BPN, którego celem było zapoznanie z funkcjami urządzenia, aby możliwe było prawidłowe korzystanie z aparatury pomiarowej.

 

Zastosowane rozwiązania

Na potrzeby realizacji tego zadania zostało dostarczonych, skonfigurowanych, zainstalowanych i uruchomionych 20 sztuk urządzeń OTT CTD. Zamawiający wykorzystuje dostarczony sprzęt do prowadzenia monitoringu wód gruntowych i powierzchniowych.

Powrót