Określenie wymaganych zdolności retencyjnych systemu kanalizacji deszczowej w Gniewinie

Cel projektu

Celem projektu było określenie wymaganych zdolności retencyjnych systemu kanalizacji deszczowej w oparciu o model hydrodynamiczny dla wsi Gniewino

 

Opis projektu

Opracowanie w swym zakresie obejmowało:

 

  • zebranie i weryfikację posiadanych danych i opracowań niezbędnych do wykonania modelu,
  • przygotowanie modelu hydrodynamicznego systemu odwodnienia w oparciu o otrzymane dane,
  • opracowanie wariantów przebudowy systemu wraz z budową zbiornika retencyjnego na działce nr 380 we wsi Gniewino,
  • wykonanie szeregu symulacji hydrodynamicznych dla przyjętych wariantów przebudowy systemu odwodnienia i dla różnych scenariuszy opadowych,
  • zbiorcza analiza przeprowadzonych symulacji, zakończona rekomendacją dotyczącą niezbędnego zwiększenia retencji systemu (oszacowanie objętości niezbędnego zbiornika retencyjnego na działce nr 380) oraz częściowej przebudowy kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu melioracyjnego R15 w rejonie Gniewina.
Powrót