Opracowanie numerycznych modeli opadowych w Częstochowie

Opracowanie numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy Północ na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

 

Opis projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania było przygotowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej dla zlewni ulic Hiacyntowej, Brata Alberta, Lawendowa w dzielnicy Północ w Częstochowie.

 

Opracowanie swym zakresem obejmowało:

  • wyznaczenie opadów miarodajnych do modelowania hydrodynamicznego dla stanu aktualnego oraz przyszłego z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatu do roku 2050 roku,
  • budowę modelu hydrodynamicznego,
  • wydzielenie i parametryzację zlewni cząstkowych spływu wód opadowych,
  • przeprowadzenie symulacji hydrodynamicznych.
Powrót