Szkolenie – Technologia SUDA

Cel projektu

Dnia 16.09.2016 nasza firma przeprowadziła szkolenie „Wspomaganie projektowania systemów odwodnienia dróg z wykorzystaniem technologii SUDA”. Zamawiającym był Urząd Miasta Bydgoszczy.

Program szkolenie obejmował m.in.:

  • Omówienie elementów służących do budowy topologii sieci odwodnienia w pakiecie Inroads,
  • Praktyczne trasowanie sieci systemu odwodnienia dróg w pakiecie Inroads, z wykorzystaniem NMT i wbudowanych bibliotek elementów, takich jak studnie kanalizacyjne, przewody rurowe, wpusty deszczowe, itp. Tworzenie i edycja istniejących bibliotek elementów składowych systemów odwodnienia, import i eksport bibliotek pomiędzy różnymi projektami,
  • Definicja natężeń deszczów miarodajnych do projektowania. Możliwość pozyskiwania wartości natężeń deszczów miarodajnych z elektronicznej platformy www.retencja.pl,
  • Zasady wyznaczania zasięgów i podłączania cząstkowych zlewni spływów. Definicja parametrów zlewni – współczynników spływu i czasów koncentracji spływu powierzchniowego,
  • Obliczenia hydrauliczna w SUDA według metody natężeń granicznych i natężeń stałych. Wymiarowanie średnic przewodów, dobór separatorów substancji ropopochodnych,
  • Automatyczne generowanie profili sieci z wykorzystaniem informacji z NMT.
  • Generowanie raportów z obliczeń hydraulicznych i zestawień materiałowych dla zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych.
Powrót