Wykorzystanie stacji meteorologicznej do zarządzania retencją zbiornikową

W 2020 roku firma Ecol-Unicon na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa zrealizowała i oddała do użytkowania system Smart Bumerang, którego zadaniem jest inteligentne zarządzanie retencją zbiornikową na osiedlu Budziwój w Rzeszowie.

 

W skład całego systemu wchodzi między innymi dostarczona przez firmę RETENCJAPL SP. Z O.O. stacja meteorologiczna, która na bieżąco dostarcza do systemu aktualne informacje o opadzie i warunkach meteorologicznych. Dane ze stacji są wykorzystywane przez algorytm sterujący pracą zbiorników.

 

 Wyzwanie

 

  • Monitoring aktualnych parametrów meteorologicznych na potrzeby sterowania systemem retencji oraz gromadzenie historycznych danych o opadach w celu wykorzystania ich do późniejszych analiz oraz w procesie planowania i projektowania nowych inwestycji infrastruktury retencyjno-odwodnieniowej.

 

  Rozwiązanie

 

  • Zainstalowana stacja została zbudowana w oparciu o deszczomierz wagowy OTT Pluvio2L, wieloparametrowy czujnik meteorologiczny Lufft WS500 oraz obudowę systemową OTT Metsystem z rejestratorem OTT netDL500. Stacja przesyła dane do systemu Bumerang Smart, który steruje retencją na osiedlu Budziwój oraz równolegle do aplikacji RainBrain, gdzie możliwa jest ich szczegółowa analiza.

 

  Korzyści

 

  • Użytkownik systemu, dzięki instalacji profesjonalnej stacji meteorologicznej wyposażonej w najlepszy na świecie deszczomierz wagowy, ma dostęp do ciągłych danych wysokiej jakości. Wszystkie urządzania pochodzą z grupy OTT Hydromet, co gwarantuje  pełną kompatybilność rozwiązań i wieloletnie wsparcie dla wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu.

 

Karta studium przypadku osiedla Budziwój w Rzeszowie do pobrania  -> TUTAJ

Powrót