Postęp prac nad projektem: 22 lutego – 20 kwietnia 2022

W okresie pomiędzy 22 lutego 2022 a 20 kwietnia 2022 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

 

  • Zweryfikowano możliwość regionalizacji zbiorów hietogramów wzorcowych z sieci 100 deszczomierzy w Polsce w kontekście podziału kraju na 18 regionów fizycznogeograficznych Polski.
  • Przeprowadzono opis i profilowanie uzyskanych klastrów hietogramów wzorcowych w obrębie podzbiorów stacji, dla których wydzielono odpowiednio 3, 4 lub 5 typów hietogramów wzorcowych.
  • Sporządzono dokumentację graficzną oraz zestawienia tabelaryczne do sprawozdania końcowego z realizacji Etapu I.
  • Opracowano i przetestowano algorytm kalkulatora wykorzystania wód opadowych in situ bazujący na szeregach czasowych opadów dobowych.
Powrót