Prawo wodne opublikowane! Jest nowa definicja ścieków.

Ustawa Prawo wodne została w środę opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że część przepisów zaczęła już obowiązywać.

Część przepisów nowej ustawy wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 24 sierpnia. Jest to m.in. zapis zmieniający ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Najistotniejsza ze zmian dotyczy definicji ścieków. Według obowiązujących od czwartku nowych przepisów, wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami.

– Ta zmiana jest szczególnie istotna z punktu widzenia losu prawnego dotychczasowych taryf, które uwzględniają opłatę za odprowadzanie deszczówki – wyjaśnia Mikołaj Maśliński, prawnik z kancelarii SMM Legal.

Inne istotne i obowiązujące już kwestie to zmiany kompetencyjne do wydawania aktów wykonawczych oraz zmiany dotyczące ochrony jakości wód.

Od czwartku obowiązują też nowe przepisy dotyczące ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Zmiany te będą szczególnie istotne dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/prawo-wodne-opublikowane-nowa-definicja-sciekow-361852/

Powrót