Ogrodowe i domowe systemy gromadzenia deszczówki. Kryteria podziału

Woda w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest na bardzo szeroką skalę. Gotowanie, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz domu, podlewanie roślinności, korzystanie z łazienki i toalety. Nie wszystkie, ale znaczną część potrzeb związanych z wodą można zaspokoić dzięki zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym wodzie opadowej. Systemy gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej dzielą się na systemy ogrodowe oraz domowe. Wybór systemu dla konkretnego gospodarstwa domowego zależy więc od indywidualnych potrzeb i miejsc, w jakich użytkownicy zamierzają korzystać z instalacji.

Podział na systemy ogrodowe i domowe (lub domowo-ogrodowe) wyróżniamy na podstawie kryterium miejsca wykorzystania wody deszczowej.

System ogrodowy możemy wykorzystywać przede wszystkim do:

 • podlewania ziemi i roślin w ogrodzie,
 • nawadniania trawnika na podwórku,
 • prac porządkowych przed domem (zmywanie chodników, czyszczenie tarasu),
 • mycia samochodu.

 

W domu natomiast woda deszczowa może być wykorzystywana do:

 • zasilania urządzeń sanitarnych (spłuczki w toaletach i pisuarach),
 • zasilania pralek.

 

W ramach systemów ogrodowych i domowych można dokonać kolejnych podziałów.

Systemy ogrodowe dzielimy ze względu na kryteria takie jak:

 • lokalizacja systemu pompującego – wyróżniamy tu systemy z pompą samozasysającą na powierzchni gruntu oraz systemy z pompą automatyczną wewnątrz zbiornika,
 • rodzaj filtracji – filtry przepływowe lub zbierające – różnica polega na sposobie zagospodarowania nadmiaru wody; filtry przepływowe odprowadzają wodę do kanalizacji, zbierające rozsączają ją do gruntu,
 • lokalizacja filtra (w środku lub na zewnątrz zbiornika),
 • kierunek odprowadzania nadmiaru wody,
 • sposób dystrybucji wody,
 • kształt i rozmiar zbiornika na wodę,
 • materiał, z jakiego wykonano zbiornik.

 

Jeśli chodzi o systemy domowe, stosuje się do nich kryteria podziału podobne do powyższych. Dodatkowo systemy domowe można podzielić na te wyposażone w centralę deszczową (z możliwością uzupełniania przez wodę wodociągową) oraz te z pompą zatapialną.

 

Ile kosztuje retencja przy domu?

Powrót