Postęp realizacji prac – Czerwiec 2018

W renomowanym czasopiśmie Ochrona Środowiska publikowanym przez Wydawnictwo Dolnośląskiego Oddziału PZIiTS, ukazał się artykuł dokumentujący wyniki projektu PANDa. Jest on dostępny pod linkiem:

 

Paweł Licznar, Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, Michał Oktawiec, Andrzej Kotowski, Ewa Burszta-Adamiak:.Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego (Empirical verification of Blaszczyk’s formula for design rainfall intensity calculations) Ochrona Środowiska 2018, 40(2):17–22

 

Jest to w naszym przekonaniu bardzo ważna praca, gdyż odpowiada na fundamentalne pytanie, czy nadal w praktyce projektowania systemów odwodnienia w Polsce możemy stosować wzór Błaszczyka? Badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu PANDa dały jasną odpowiedź, która jest konkluzją artykułu: „Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że formuła Błaszczyka powinna być wycofana z praktyki inżynierskiej – wymiarowania czy modelowania działania systemów odwadniania terenów w całej Polsce. Powinna być ona zastąpiona przez lokalne modele opadowe nowej generacji – z tworzonego polskiego atlasu natężeń deszczów miarodajnych.” Konkluzja powyższa wynika przede wszystkim z obserwacji, iż stosowanie formuły Błaszczyka prowadzi, w zdecydowanej większości lokalizacji w Polsce, do niebezpiecznego zaniżania estymowanych wartości natężenia deszczu miarodajnego (obliczony średni błąd względny, w analizowanym zbiorze 100 deszczomierzy wynosił 33,0%).

 

Wszystkich Czytelników zachęcamy do szczegółowej lektury artykułu. Jednocześnie w zespole RETENCJAPL we współpracy z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracujemy nad kolejnym artykułem prezentującym wyniki projektu PANDa na tle innego popularnego historycznego modelu opadowego (model Bogdanowicz i Stachý).

 

Czytelników zainteresowanych zagadnieniami związanymi z modelami opadowymi pragniemy także zachęcić do lektury opublikowanej właśnie monografii, która jest ogólnie dostępna w zasobach Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod linkiem:

 

Licznar P.: Analiza opadów atmosferycznych na potrzeby projektowania systemów odwodnienia. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk Nr 137

 

W monografii można odnaleźć dużo informacji o samym projekcie PANDa, uzasadnieniu celowości jego realizacji oraz potencjale wykorzystania projektu przy współczesnych wyzwaniach w obszarze projektowania systemów odwodnienia.

 

6 czerwca 2018 r. projekt PANDa, jako cyfrowe źródło danych o natężeniach deszczów miarodajnych do zasilania aplikacji komputerowych był prezentowany na: Water, Sewer and Stormwater Infrastructure Seminar, 6-7 June 2018, Craiova, Romania. Organizatorem seminarium były firmy Bentley i INAS, a prezentacja projektu PANDa została włączona w blok tematyczny pt.: Going Digital: general water, sewer and stormwater industry trends.

 

Projekt PANDa był także prezentowany na konferencji: XI Klimatyczne Forum Metropolitalne ADAPTCITY w Bydgoszczy (11-12.06.2018 r.), gdzie wygłoszono referat pt.: Modele opadowe PANDa w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu.

 

Potencjał stosowania modeli PANDa w praktyce inzynierskiej był także po raz kolejny demonstrowany w ramach cyklu Projektowanie na śniadnie. Tym razem seminarium szkoleniowe odbyło się 11 czerwca 2018 r. w siedzibie firmy ZBM Inwestor Zastępczy SA w Warszawie.

 

Równolegle prowadzono studia literaturowe dotyczące stosowania metod geostatystycznych oraz ustalano funkcjonalność oprogramowania niezbędnego do interpolacji przestrzennej maksymalnych wysokości opadów. Analizowano także skorelowanie maksymalnych wysokości opadów z parametrami takimi jak wysokość położenia deszczomeirzy oraz wysokość średniorocznych opadów. W trakcie spotkania wewnętrznego z zespołem informatycznym w biurze wrocławskim dnia 15 czerwca 2018 r. ustalono ostateczną wersję architektury budowanego kalkulatora doboru niezbędenj objętości zbiorników retencyjnych na bazie modeli opadowych PANDa.

 

Powrót