Postęp realizacji prac – Lipiec 2018

Dnia 3 lipca 2018 r. projekt PANDa wraz z cyfrową bazą opadową RainBrain zaprezentowano na forum specjalistów ds. modelowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Okazją do tego było Seminarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez firmę Bentley w hotelu Marriott w Warszawie.

 

Dnia 4 lipca 2018 r. w Dąbrowie Górniczej zostało zorganizowane we współpracy z Dąbrowskimi Wodociągami spotkanie dotyczące implementacji nowego Prawa Wodnego (Zdjęcie nr 1). Na konkretnych przykładach wykazano przy tym konieczność stosowania wiarygodnych modeli opadowych, takich jak modele PANDa, w celu uporządkowania gospodarki wodami opadowymi. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodami opadowymi z pobliskich samorządów.

 

Seminarium w Dąbrowie Górniczej 4 lipca 2018r.

 

W trakcie spotkania roboczego w dniach 16-19 lipca 2018 r. w Gdańsku konsultowano postęp budowy internetowego kalkulatora niezbędnej objętości zbiorników retencyjnych. Sporządzono także pliki w formacie shp. (shape­file) z wartościami maksymalnych opadów dla sieci 100 deszczomierzy w Polsce. Pliki te nastepnie były wykorzystywane do analiz semiwariogramów empirycznych maksimów wysokości opadów fazowych dla czasów trwania równych: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080, 1440, 2160, 2880 i 4320 min. Analizy te prowadzono z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania QGIS i SAGA GIS.

 

Zakończono także prace związane z redakcją maszynopisu artykułu na temat porównania maksymalnych wysokości deszczów wyznaczonych w projekcie PANDa z ich estymatami wg modelu opadowego Bogdanowicz i Stachý.

Powrót