Postęp realizacji prac – Styczeń 2020

Zakończono prace informatyczne nad podstawowym zestawem kalkulatorów inżynierskich do doboru elementów systemów odwodnienia z użyciem atlasu PANDa. Opracowane aplikacje poddano wstępnym testom ich funkcjonalności. Równolegle aplikacje uzupełniano o dodatkowe informacje dla ich użytkowników oraz dopracowywano zakres merytoryczny i formę generowanych w efekcie obliczeń zbiorczych zestawień projektowych.

 

Do ponownej recenzji skierowano poprawiony maszynopis monografii podsumowującej metodykę opracowania atlasu PANDa. Kontynuowano także prace nad organizacją konferencji Stormwater Poland 2020 mającej na celu podsumowanie projektu PANDa oraz demonstrację powstałej w efekcie projektu platformy cyfrowej projektanta systemów odwodnienia. Opracowano program konferencji dostępny na stronie: https://stormwater.retencja.pl/ Konferencja uzyskała patronaty honorowe ze strony licznych instytucji, w tym przede wszystkim: Ministerstwa Klimatu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Informacja o projekcie PANDa ukazała się na oficjalnej stronie portalu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakładce

 

Sukcesy Beneficjentów (https://www.ncbr.gov.pl/beneficjenci/). Jest to dużym wyróżnieniem dla całego zespołu realizującego projekt ze strony IMGW-PIB oraz Retencjapl.

Powrót