Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu

31 marca 2022 oficjalnie zakończyliśmy I etap projektu WaterFolder Connect.

 

W etapie I osiągnięto wszystkie kamienie milowe.

 

  • Wydzielono łącznie 31646 opadów nawalnych dla sieci 100 deszczomierzy na terenie całej Polski.
  • Wykonano wiarygodny podział znormalizowanych hietogramów opadów nawalnych na skupienia, poprzez grupowanie metodą k-średnich(ang. k-means clustering).
  • Przeprowadzono próbę regionalizacji zbiorów hietogramów wzorcowych w sieci 100 deszczomierzy w Polsce. Dokonano podziału obszaru Polski na 100 wieloboków Thiessena zgodnie z lokalizacją deszczomierzy i przypisano każdemu z wieloboków unikalny zestaw hietogramów wzorcowych.

 

Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu.

 

Przeprowadzono kompleksowe badania deszczy nawalnych na sieci 100 deszczomierzy w Polsce, poprzedzone przez bardziej szczegółowe studia na obszarze miejskiego pola opadowego Krakowa, obejmujące dodatkowe 23 deszczomierze. Praktycznym efektem tych badań jest opracowanie zestawów lokalnych hietogramów wzorcowych (opadów modelowych), które mogą być stosowane jako scenariusze opadowe do modelowania hydrodynamicznego systemów odwodnienia w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Przeprowadzone studia pozwoliły na pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej: częstości, średnich czasów trwania i maksymalnych wysokości deszczy nawalnych w różnych regionach Polski, a także akumulowanych w nich średniorocznych opadów. Pozwoliły one także na ustalenie częstości występowania opadów nawalnych o rozkładach w czasie odpowiadających określonym typom hietogramów wzorcowych oraz na powiązanie wymuszeń wielkoskalowych (średniej intensywności opadów i czasów ich trwania) z poszczególnymi typami hietogramów wzorcowych.

 

Popularyzacja projektu WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia

 

Referaty dotyczące realizacji projektu WaterFolder Connect wygłoszono na czterech  konferencjach naukowo-technicznych:

  1. Konferencja Naukowo-Techniczna Nauka-Technologia-Środowisko, Wisła, 16-17.09.2021 r. (referat: Paweł Licznar „Cyfryzacja systemów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce”);
  2. Kongres Miasto – Woda. – Jakość Życia 2021, Wrocław, 25-26.10.2021 r. (referat: Paweł Licznar „Contemporary Rainfall Records in Poland”);
  3. VI Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, Kraków, 3-5.11.2021 r. (referaty: Karol Mikołajewski „Wiedza o opadach nawalnych jako podstawa budowy portalu WaterFolder Connect”; Paweł Licznar „Jak projektujemy systemy odwodnienia w Europie?”).
  4. Światowy Dzień Wody na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. VII sesja Naukowa „ Dzień Wody – woda w mieście”, Warszawa 22.03.2022 r. (referat: Tomasz Dudek „Platforma WaterFolder w codziennym zastosowaniu przez projektanta i inżyniera”)

 

Celem popularyzacji projektu w środowisku projektantów systemów odwodnienia, Retencjapl zorganizowała webinarium pt: „Ile deszczu pada w Polsce?” W webinarium udział wzięło łącznie 239 uczestników.

Relacja z webinarium jest dostępna pod adresem: https://retencja.pl/webinary/webinarium-23-lutego-o-godz-10-00-pada-deszcz-polsce/.

 

 

 

Powrót