WEBINARIUM Jak pada deszcz w Polsce?

Ile deszczu pada w Polsce? Jak kształtują się opady nawalne? Na te i inne związane z deszczem w naszym kraju pytania opowiemy podczas webinarium, które odbędzie 23 lutego o godz. 10.00.

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce. Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w latach 2016-2020 a obecnie jest jednym z flagowych narzędzi firmy RetencjaPL służącym projektantom w całym kraju.

 

Podczas webinarium zostaną poruszone następujące kwestie:

  • jak w pełni korzystać z cyfrowego atlasu opadów maksymalnych PANDa;
  • jakie są korzyści wynikające z cyfrowego dostępu do miarodajnych natężeń deszczów?
  • dlaczego coraz częściej projektanci korzystają z cyfrowych atlasów zamiast pojedynczych modeli opadowych?
  • w jaki sposób Atlas PANDa jest powiązany z platformą WaterFolder i jak efektywnie połączyć projektowanie systemów odwodnienia w oparciu o rzetelne i miarodajne dane opadowe?

 

 

W drugiej części spotkania porozmawiamy o tym, jak padają deszcze nawalne, a dokładniej jaki jest ich rozkład w czasie. To zagadnienie jest szczegółowo analizowane w ramach kolejnego projektu realizowanego przez firmę RetencjaPL pod nazwą WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

 

Zaczniemy od stosunkowo prozaicznego pytania: co to jest deszcz nawalny i jak go wyszukiwać w archiwalnych zapisach deszczów? Następnie powiemy ile deszczy nawalnych wystąpiło w Polsce w ciągu 30 lat na 100 stacjach. Pokażemy także, jakie są maksymalne wysokości tych opadów i jak wiedzę tą można aplikować w projektowaniu systemów odwodnienia w Polsce. Na koniec pokażemy, że każdy deszcz ma swój własny, indywidualny przebieg (dystrybucję) w czasie, której graficznym obrazem jest hietogram. Pamiętając o tym, i nie ignorując tego faktu, pokażemy w jaki sposób można jednak porządkować zbiory hietogramów i wyszukiwać charakterystyczne wzorce, które w przyszłości będą mogły być podstawą do modelowania systemów odwodnienia w Polsce.

 

Ponadto zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • analiza wstępnych wyników i wniosków w związku z wdrażaniem projektu Water Folder Connect;
  • jakie korzyści zintegrowana plaforma Water Folder Connect daje jej przyszłym użytkownikom?
  • prezentacja korelacji rozkładu opadów w czasie na występowanie powodzi;
  • przedstawienie założeń, warsztatu i metod badawczych przy realizacji projektu Water Folder Connect;
  • dlaczego integrujemy platformę Water Folder i wykorzystujemy opracowane hietogramy wzorcowe do modelowania systemów odwodnienia?

 

Państwa udział w tym webinarium oraz wszelkie opinie i pomysły pozwolą na dostosowanie platformy WaterFolder Connect do aktualnych i przyszłych potrzeb i wyzwań projektowania i modelowania odwodnień w Polsce.

 

Webinar poprowadził:

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – specjalista w zakresie modelowania opadów atmosferycznych i systemów odwodnienia.

 

*Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) został zrealizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-1428/15), dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez RetencjaPL we współpracy z IMGW-PIB w latach 2016-2020.

*Water Folder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia jest realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-0119/21), dofinasowanego przez NCBiR.

Powrót