Podsumowanie działań w ramach etapu II projektu

30.06.2023 zakończyliśmy II etap projektu WaterFolder Connect – badania przemysłowe.

W etapie II osiągnięto wszystkie kamienie milowe.

  • Opracowano kalkulator wykorzystania wód opadowych in situ.
  • Opracowanie i wdrożenie na platformie nowych kalkulatorów.
  • Integracja kalkulatorów w spójną platformę wraz z interfejsem graficznym.

 

Podsumowanie działań w ramach etapu II projektu.

 

W etapie II osiągnięto wszystkie kamienie milowe i VI Poziom Gotowości Technologicznej. Przeprowadzono kompleksowe badania dotyczące zagadnienia wspomagania projektowania systemów do zagospodarowania wód opadowych in situ. Nabyto w ich efekcie nową wiedzę dotyczącą rozdzielczości czasowej prowadzenia symulacji numerycznych bilansowania dopływów i poborów wód opadowych oraz potencjału stosowania w tym celu sztucznych sieci neuronowych. Wykazano, że najbardziej pragmatycznym rozwiązaniem jest bazowanie na symulacjach numerycznych o rozdzielczości dobowej. Opracowany algorytm symulacji numerycznych ma charakter uniwersalny i może być stosowany na terenie całej Polski, dzięki zasilaniu przez lokalne szeregi opadowe z cyfrowej bazy opadowej PANDa. W przeciwieństwie do tego uzyskiwanie analogicznej jakości predykcji z sieci neuronowych wymaga korzystania z licznego zbioru lokalnych sieci o różnych architektach i wagach neuronów. W ramach etapu II opracowano także algorytmy obliczania otwartych zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, uwzględniające bezpośrednie zasilanie ich czaszy przez deszcz. Stworzono pierwszą wersję platformy connect.waterfolder.com, na której zamieszczono 18 kalkulatorów. Na platformie tej istnieje możliwość tworzenia łańcuchów obliczeniowo-projektowych składających się z 5 różnych kalkulatorów. Ich wynikiem jest dobór całego systemu odwodnienia wraz z wygenerowaniem profili podłużnych.

 

Popularyzacja projektu WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia

 

Referaty dotyczące realizacji projektu WaterFolder Connect wygłoszono na czterech  konferencjach naukowo-technicznych:

  1. Licznar Paweł „WaterFolder Connect – digital introduction of Nature-based Solutions for stormwater management” IWA World Water Congress & Exhibition, 11-15 September 2022, Copenhagen, Denmark, referat
  2. Licznar Paweł „WaterFolder.com digital design platform of drainage systems” IWA Digital Water Summit, Bilbao, Spain, 29 November –2 December 2022, referat
  3. Licznar Paweł „The Polish stormwater system” Konferencja hybrydowa UE: Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”: The Baltic & North Sea lighthouse in action, 25-26 April 2023 in Hamburg, referat (short speech)
  4. Licznar Paweł „WaterFolder Connect” Blue Economy Baltic Forum 2023, Gdańsk, 01- 02.06.2023 r.,referat (pitch presentation)

Platforma WaterFolder.com oraz projekt WaterFolder Connect były promowane w trakcie organizowanej przez Retencjapl VI  edycji międzynarodowej konferencji Stromwater Poland 2022, 28-29 września 2022 r. w Katowicach. Wyniki projektu były miedzy innymi referowane przez P. Licznara, tytuł prezentacji: „WaterFolder Connect”. W konferencji brało udział 350 uczestników z Polski i zagranicy.

Celem popularyzacji platformy WaterFolder.com oraz projektu WaterFolder Connect zorganizowano warsztaty dla projektantów z całej Polski pod nazwą WaterFolder Day: 27.09.2022 r. w Katowicach. W warsztatach szkoleniowych wzięło udział 450 uczestników. Relacja filmowe z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: https://retencja.pl/szkolenia-i-konferencje/waterfolder-day/.

 

Powrót