Podsumowanie działań w ramach etapu III projektu

31.08.2023 zakończyliśmy III etap projektu WaterFolder Connect – Eksperymentalne prace rozwojowe.

W etapie III osiągnięto wszystkie kamienie milowe.

  • Stworzenie aplikacji do automatycznej transformacji projektu systemu odwodnienia w model hydrodynamiczny wraz z instalację silnika obliczeniowego SWMM na platformie WaterFolder Connect
  • Stworzenie generatora lokalnych hietogramów wzorcowych do modelowania hydrodynamicznego

 

Podsumowanie działań w ramach etapu III projektu.

 

W etapie III osiągnięto wszystkie kamienie milowe i IX Poziom Gotowości Technologicznej. Przeprowadzone prace rozwojowe pozwoliły na stworzenie aplikacji do automatycznej transformacji projektu systemu odwodnienia w model hydrodynamiczny, która pracuje w tle w czasie projektowania i tworzenia łańcucha obliczeniowo-projektowego. Powstające modele SWMM mogą być z poziomu platformy connect.waterfolder.com uruchamiane zdalnie z wykorzystaniem usługi AWS Lambda. Do prowadzenia symulacji korzysta się przy tym z zestawów lokalnie generowanych na platformie hietogramów. Cały proces projektowania systemu odwodnienia i jego weryfikacji z użyciem modelowania hydrodynamicznego może być autonomicznie przeprowadzony na platformie connect.waterfolder.com, przy wymaganym poziomie niezawodności i czasu trwania symulacji.

 

Popularyzacja projektu WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia

Celem popularyzacji platformy WaterFolder.com oraz projektu WaterFolder Connect zorganizowano warsztaty dla projektantów z całej Polski pod nazwą WaterFolder Day w dniach 28-29.03.2023 r. w Gdańsku. W warsztatach szkoleniowych wzięło udział 750 uczestników. Relacje filmowe z wydarzenia są dostępne pod linkiem: https://retencja.pl/szkolenia-i-konferencje/waterfolder-day/.

 

Powrót