Postęp prac nad projektem: 1 Sierpnia – 22 Listopada 2021

W okresie pomiędzy 1 sierpnia a 22 listopada 2021 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

 

1) Opracowano kompleksową metodykę wydzielania hietogramów wzorcowych z wykorzystaniem analizy skupień. Metodykę tę pozytywnie przetestowano i zweryfikowano na poligonie dużego miast wojewódzkiego;

 

2) Wydzielono deszcze nawalne z szeregów opadowych ze 100 stacji meteorologicznych w Polsce (dla 30 lat z każdej stacji – dla łącznie 3000 stacjo-lat). Stosując standardowe kryteria dla deszczów nawalnych w hydrologii miejskiej, wydzielono łącznie 31624 zdarzeń opadowych. Wydzielone opady poddano normalizacji;

 

3) Celem wstępnego rozpoznania struktury zbiorów opadów nawalnych pod kątem podobieństwa ich hietogramów zastosowano hierarchiczną metodę aglomeracji. W efekcie dla całego zbioru analizowanych deszczomierzy opracowano 100 dendrogramów, które przeanalizowano pod kątem planowanego na dalszym etapie ich rozdziału na k skupień z użyciem grupowania metodą k-średnich (ang. K-means clustering).

Powrót