Gliwice inwestują w nowoczesne zarządzanie „deszczówką”

W mieście powstanie jeden z najnowocześniejszych zintegrowanych systemów zarządzania odwodnieniem i retencją w Polsce. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie deszczówki jako cennego zasobu oraz przygotowanie Gliwic na zmieniające się warunki klimatyczne. Adaptacja do nieodwracalnych zmian związanych z globalnym ociepleniem to jedno z najważniejszych zadań stojących przed miastami w ogóle. Jesteśmy dumni, że możemy tak wszechstronne usługi zaoferować właśnie w Gliwicach.

 

Miasto Gliwice i firma RetencjaPL podpisały właśnie wielomilionowy kontrakt na realizację inwestycji umożliwiającej kompleksowe podejście do zarządzania opadami. Zmiany klimatu i postępująca urbanizacja wymuszają ciągłe zmiany w systemie monitorowania obiegu wody. Intencją miasta jest także, aby przejść z układu w którym opady są jak najszybciej odprowadzane do takiego, który traktuje deszczówkę jak cenny zasób, który warto retencjonować, zatrzymać i przede wszystkim wykorzystać. Konieczne jest również przygotowanie aglomeracji na zdarzenia wyjątkowe, przekraczające możliwości odwodnienia kanalizacją. Projekt, prócz nowoczesnych rozwiązań ma także pomóc w radzeniu sobie z takimi zagrożeniami i skutecznie zarządzać nimi w przyszłości. Zaprojektowany przez RetencjaPL system, swoim zasięgiem obejmie całą infrastrukturę odwodnieniową miasta. Rozmieszczenie urządzeń pomiarowych zostało zaplanowane tak, aby mieć rzetelną informację ze wszystkich najważniejszych punktów głównego szkieletu sieci kanalizacyjnej.

 

W ciągu najbliższego roku zostanie zainstalowany system monitorowania opadów, poziomu wody w rzekach i zbiornikach retencyjnych oraz pomiaru przepływu w kanalizacji deszczowej.  W ramach inwestycji przygotowany zostanie także model hydrodynamiczny, który obrazuje w formie tzw. „numerycznego bliźniaka” przepływ deszczówki w kanalizacji deszczowej i pozwoli tym samym na symulowanie pracy systemu odwodnienia i retencji dla różnych scenariuszy opadowych. Dopełnieniem całości będzie wdrożenie specjalnego oprogramowania pozwalającego na zarządzanie eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej.

 

 

3 filary inwestycji

W ramach zintegrowanego narzędzia do monitorowania opadów powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów do zarządzania odwodnieniem i retencją w mieście, łączący wysokiej klasy urządzenia firmy OTT, w tym przede wszystkich deszczomierze i dysdrometr, z pomiarami przepływu. Równolegle zbudowany zostanie numeryczny model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej Gliwic. Skalibrowany według pomiaru opadów i przepływów w kanalizacji model ten umożliwi nie tylko symulowanie bieżącej pracy sieci, ale także planowanie inwestycji i rozbudowy układu retencjonowania wód deszczowych. Dzięki temu możliwe będzie w przyszłości wykorzystanie deszczówki nie tylko jako cennego zasobu, ale i przygotowanie miasta na zmieniające się warunki klimatyczne. Ostatnim elementem inwestycji jest system, który oparty zostanie na dwóch programach: Rainbrain – aplikacji do monitorowania i prezentowania wyników z pomiarów oraz GIShub – który służy do zarządzania eksploatacją systemu oraz rozliczania opłat za np. zrzut wód deszczowych do „Wód Polskich” oraz opłatą za utraconą retencję.

 

Dzięki planowanej inwestycji zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej będzie łatwiejsze i pozwoli na wprowadzenie jednolitych standardów w projektowaniu oraz sprawdzenie poprawności działania planowanych inwestycji zanim zostaną one zrealizowane. Skomplikowane układy sieci i zbiorników i znaczne uszczelnienie miast spowodowało, że projektowanie „na wyczucie” zwyczajnie się nie sprawdza. Często skutkuje przewymiarowaniem lub – co gorsze – niedoszacowaniem wielkości retencji i przeciążeniem odbiornika. Dotychczas w Gliwicach brakowało narzędzia pozwalającego na ocenę jak modyfikacja istniejącej infrastruktury deszczowej przekłada się na pracę sieci w innej okolicy. To poważne utrudnienie w planowaniu i projektowaniu rozwoju miasta zostanie usunięte, a zarządca sieci będzie mógł symulować różne warunki i efektywnie projektować zbiorniki retencyjne lub nowe odcinki sieci. Zarządzanie deszczówką oparte o narzędzia cyfrowe to przyszłość miast. W Polsce już kilka ośrodków w ten właśnie sposób – opierając się o dane i symulacje – kieruje swoją pracą w zakresie wód deszczowych, rozsądnie ograniczając ich odpływ do odbiorników. Gliwice dołączają właśnie do tego grona, a projekt ten doskonale wpisuje się w nową Strategię Gliwice 2040.” – podkreśla Jacek Zalewski, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL.

 

Przeczytaj także o inwestycji na stronie Urzędu Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/gliwice-beda-cyfrowo-zarzadzac-deszczowka 

Powrót