Powodzie miejskie

Przedstawiamy Państwu tematykę piątego – ostatniego bloku Stormwater Poland 2020

 

Skutki zmian klimatycznych w postaci coraz częstszych opadów nawalnych muszą prowadzić do powodzi miejskich. W ostatnim bloku wykładowym o tym właśnie tytule: Powodzie miejskie chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować doświadczenia osób, które musiały organizować akcje przeciwpowodziowe.

 

Chcemy także pokazać potencjał współczesnych systemów ostrzegania przed zjawiskami ekstremalnymi i rozwiązania techniczne służące ograniczeniu zasięgu i strat generowanych przez powodzie miejskie. Sesja ta ma także służyć dyskusji roli firm ubezpieczeniowych w pokrywaniu strat powodziowych i inicjacji debaty nad zdefiniowaniem obiektywnej granicy pomiędzy zakresem odpowiedzialności eksploatatora systemu odwodnienia a obszarem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Wraz z Andrzejem Osińskim – Dyrektorem ds. Wód Opadowych serdecznie zapraszamy

 

Powrót