Program konferencji Stormwater Poland już dostępny!

Pierwszy dzień konferencji chcemy poświęcić kompleksowo rozumianej adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, czy też szerzej rozumianej adaptacji miejskiej hydrologii do wyzwań zmian klimatu. Na konkretnych przykładach polskich miast różnej wielkości chcemy pokazać, że jest to proces, który się dzieje, jest możliwy i przynosi konkretne wyniki. Chcemy także zademonstrować narzędzia i technologie, jakie mogą nam w tym wydatnie pomagać, nawet w przypadku bardzo silnie przekształconych przez człowieka obszarów poprzez działalność przemysłową i wydobywczą. Oczywiście nie można niczego osiągać bez nakładów finansowych. Stąd pierwszego dnia konferencji planujemy zaprezentować możliwości dofinansowania prac adaptacyjnych ze środków Unii Europejskiej, z programem FEnIKS na czele. Ostatnim z celów pierwszego dnia konferencji jest też zwrócenie uwagi na fakt, że nowe działania adaptacyjne muszą mieć nową jakość. Ta nowa jakość opiera się winna na dwóch filarach. Pierwszy z nich to silna promocja rozwiązań o charakterze błękitno-zielonej infrastruktury, a więc działań bliskich każdemu mieszkańcowi miasta. Drugi to skupienie uwagi  już nie tylko na ilości wód opadowych i roztopowych (a więc zagadnieniach powodzi i suszy), ale na jakości wód opadowych. Zwieńczeniem konferencji będzie debata dotycząca możliwości poprawy jakości wód w rzekach.

Sprawdź szczegółowy program na: https://stormwaterpoland.com/program-konferencji/dzien-1/

i zapisz się! https://stormwaterpoland2023.konfeo.com/pl/groups

Powrót