Trzynastu posłów zajmie się Prawem wodnym.

Podczas środowego posiedzenia posłowie zdecydowali o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się szczegółowym rozpatrzeniem projektu ustawy. Prace będą odbywać się w tzw. tygodniach „niesejmowych”, czyli pomiędzy posiedzeniami całej izby.

Członkowie sejmowych komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednogłośnie zdecydowali o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo wodne(1). W jej skład wejdzie 13 członków: 7 posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, 3 posłów z Platformy Obywatelskiej oraz po jednym przedstawicielu klubów parlamentarnych: Kukiz’15, Nowoczesna oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

W skład podkomisji weszli: Jerzy Wilk, Artur Szałabawka, Andrzej Szlachta, Maria Zuba, Anna Paluch, Małgorzata Golińska, Piotr Olszówka, Ewa Lider, Janusz Cichoń, Zbigniew Ajchler, Krystyna Sibińska, Mirosław Maliszewski, Jarosław Sachajko. Zgodnie z Regulaminem Sejmu w posiedzeniach podkomisji mogą uczestniczyć posłowie niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, ale nie posiadają prawa udziału w głosowaniach. Uchwały podkomisji, podobnie jak komisji, zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków komisji.

Po zakończeniu prac w podkomisji projekt zostanie ponownie przekazany sejmowym komisjom, które będą musiały ustosunkować się do opracowanego przez jej członków projektu. Można się spodziewać, że kluczowe zmiany w projekcie – jeżeli zostaną jeszcze wprowadzone – będą miały miejsce właśnie na etapie prac podkomisji. Jak zapowiadają posłowie, podkomisja będzie pracowała głównie pomiędzy zwoływanymi przez Marszałka Sejmu posiedzeniami izby.

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/trzynastu-poslow-zajmie-sie-prawem-wodnym-3428.html

Powrót