Odprowadzanie wody deszczowej w gospodarstwie domowym

Nadmierne gromadzenie się wody opadowej może być kłopotliwe dla mieszkańców wielu domów. Pewnie wiele osób najchętniej by nic nie robiło w tej kwestii i unikało odpowiedzialności. Brak odprowadzania deszczówki mógłby mieć negatywne skutki na różnych płaszczyznach, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.

Dlaczego lepiej odprowadzać wodę deszczową?

Gromadząca się i długo stojąca deszczówka może z czasem podmywać fundamenty zagrażającym tym samym konstrukcji budynku. Podmywane fundamenty mogą pękać i ulegać odkształceniom. Osłabiony wodami grunt znajdujący się pod podbudową może przyczynić się do nierównego osiadania budynku. Takie warunki sprzyjają też rozwojowi rozmaitych mikroorganizmów, w tym grzybów. Naprawa szkód w powyższych przypadkach może być niezwykle kosztowna.

Dobrze zaplanowane odprowadzanie i wykorzystywanie wody deszczowej nie tylko uchroni nas przed różnego rodzaju szkodami czy karami – to także możliwość wprowadzenia na posesję ekologicznych rozwiązań.

Jak odprowadzać deszczówkę?

Niektórzy właściciele domów decydują się na rozprowadzanie wody na terenie całej działki, aby równomiernie wsiąkała w grunt – i jest to rozwiązanie zgodne z prawem. Jednak nie wszędzie takie rozwiązanie jest możliwe. Dotyczy to miejsc, gdzie zbyt duża powierzchnia jest utwardzona lub teren nie jest wystarczająco chłonny.

Wodę deszczową można (i przede wszystkim warto) ponownie wykorzystać. W tym celu można zamontować odpowiedni system rynnowy i odprowadzać wodę spływającą z rynien. Coraz częściej stosowane są także odwodnienia liniowe, które składają się z rusztu oraz kanału. Taki system szybko i skutecznie odprowadza wodę z posesji.

Spływającą deszczówkę można magazynować w stojących na terenie działki studzienkach deszczowych i zbiornikach. Istnieją także zbiorniki instalowane pod ziemią. W ten sposób możemy magazynować wodę opadową i później ją wykorzystywać w celach gospodarczych – chociażby do podlewania ogrodowej roślinności.

Ogrodowe i domowe systemy gromadzenia deszczówki. Kryteria podziału

Powrót