Dostawa i montaż systemu pomiaru opadów w Krakowie

Opis projektu

Projekt realizowany był przy okazji wykonania Systemu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej dla Krakowa (projekt realizowany przez firmę TECHNITEL Polska SA), który w połączeniu z rozbudowanym systemem monitoringu warunków pogodowych będzie wykorzystywany do kalibracji oraz ciągłej weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej miasta Krakowa. W chwili obecnej jest to największy w Polsce system pomiaru opadów z wykorzystaniem deszczomierzy wagowych.

 

 

Zastosowane rozwiązania

Pomiar sumy i intensywności opadu atmosferycznego realizowany był za pomocą deszczomierza wagowego ze stałym zbiornikiem. Pomiar opadu atmosferycznego odbywał się zgodnie ze wszystkimi wymogami WMO i normą No.8 Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, World Meteorological Organization – WMO, 2012.

 

 

   

   

Powrót