Nasz głos na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W tym roku zostaliśmy zaproszeni do debaty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Głos zabraliśmy w dyskusji nt. Zasobów Wodnych.

Już sam fakt, że temat wody pojawia się na kongresie gospodarczym, wskazuje jak ważne są kwestie wody i jej zasobów dla gospodarki naszego kraju. Gospodarki, bezpieczeństwa, przyszłości…

W dyskusji wziął udział prezes Retencjapl Tomasz Grochowski oraz:

Alicja Pawelec-Olesińska – Fundacja WWF Poland
Monika Niemiec-Butryn – Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Woźnica -Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Przemysłam Sobiesak – PGW Wody Polskie
Łukasz Czopik -Województwo Śląskie
Rafał Bonter – Xylem Water Solutions

Podczas dyskusji wybrzmiały takie problemy jak jakość wody, zasoby retencjonowanej wody, inwestycje, zmiany klimatu.

Pani Alicja Pawelec-Olesińska zwróciła uwagę, że mieliśmy problemy z powodziami, a teraz musimy przechylić szale problemu na susze. I tu znów wybrzmiewa temat jakości wody, gdyż zasobem jest woda czysta.

Tomasz Grochowski przypomniał jak ważne jest wykorzystywanie wód opadowych, najlepiej do wszystkiego do czego nie potrzebujemy wody pitnej. W jaki sposób? Myjąc ulice, do celów przeciw pożarowych, podlewania zieleni, do sanitariatów – katalog wykorzystania tej wody jest szeroki.  Woda deszczowa jest szansą dla nas, ale żeby ją dobrze wykorzystać musimy wiedzieć ile i jak pada. W tym celu warto korzystać z technologii oraz aktualnej wiedzy.

Nie można nie wspomnieć o Polskim Atlasie Natężeń Deszczów PANDa oraz o sprzęcie meteorologiczno-hydraulicznym potrzebnym do wykonywania zaawansowanych pomiarów.

Jako przekłady Tomasz Grochowski podał miasto Rzeszów z sterowaniem wodą ze zbiornika retencyjnego czy Bydgoszcz, która planuje podłączyć do zdalnego sterowania, aż 70 zbiorników.

Technologia jest ważna, ale nie zapominajmy o najprostszych rozwiązaniach. Trzeba rozwiązania technologiczne uzupełniać o rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury. Bo miliony małej retencji tworzą tą dużą retencję. I z tą myślą zapraszamy do wysłuchania całej debaty:

https://www.youtube.com/live/wKKXy7azxc0?feature=share

 

Powrót