Relacja z konferencji „BYDGOSKA RETENCJA +2050 – Standardy dla wód opadowych ”

W dniach 8-9 listopada w Bydgoszczy odbyła się druga edycja konferencji „Bydgoska retencja +2050” organizowana przez MWiK Bydgoszcz. W tym roku konferencja odbyła się w formie dyskusji oraz warsztatów problemowych związanych ze standardami (wytycznymi) jakości usługi odwodnienia miast. Zaprezentowane zostały doświadczenia oraz osiągnięcia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, które zrealizowały największy w Polsce projekt w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Zorganizowana konferencja wpisywała się tematycznie w potrzebę większości przedsiębiorstw wodociągowych,  przed którymi stoi perspektywa „przejęcia deszczówki”.

 

Warsztaty podczas konferencji odbywały się równolegle w dwóch blokach. Nad każdą dyskusją czuwali członkowie Komitetu Naukowego RETENCJAPL, który pełnili rolę moderatorów dyskusji.

 

Moderatorem pierwszego bloku warsztatów był dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. (PWr). Uczestnicy w tej grupie omawiali kwestie związane ze standardami modelowania, projektowania oraz planowania w kontekście inwestycji związanych z wodami opadowymi.

 

Kolejny omawiany standard, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników dotyczył eksploatacji sieci i obiektów kanalizacji deszczowej. Moderatorem tej grupy był prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski. Dyskusja w tej grupie była bardzo żywa, a wypracowane wnioski przedstawione zostały przez Pana Andrzeja Osińskiego.

 

Warsztaty dotyczące przygotowania do realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze wód opadowych i roztopowych prowadziła dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw. (PK). Celem tego standardu jest wskazanie niezbędnych działań, które usprawniłyby proces realizacji inwestycji w zakresie deszczówki.

Podczas konferencji omawiane były również kwestie związane z przygotowaniem zestawu materiałów, urządzeń i obiektów składających się na system.

 

W drugim bloku tematycznym liczna grupa uczestników omawiała zagadnienia dotyczące inwentaryzacji i przejęcie systemu deszczowego. Moderatorem tych warsztatów była dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Kolejne grupy warsztatowe drugiego bloku skupiały się na: ustalaniu cen za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik), badaniu jakości i standardy oczyszczania ścieków deszczowych (dr inż. Agnieszka Brzezińska) oraz założeniach przetargowych (mec. Anna Flaga-Martynek).

 

Na zakończenie konferencji podsumowane zostały wypracowane standardy. Jak podkreślał dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr, będą one okresowo aktualizowane, tak aby odpowiadały realnym potrzebom odbiorców i uwzględniały nowe technologie, materiały i oprogramowanie.

 

Na zdjęciu: Warsztaty „Inwentaryzacja i przejęcie systemu deszczowego”

 

 

Na zdjęciu: Warsztaty „Modelowanie, projektowanie i planowanie”

Powrót