Zapraszamy na II Konferencję Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi.

Serdecznie zapraszamy na II edycję konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, która odbędzie się 13-14 września w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

Tematyka konferencji poświęcona będzie kwestiom, takim jak budowa i renowacja infrastruktury do odprowadzania wód, zagadnienia prawne, finansowanie i inne.

gwor_prelegenci_1200x628

Podczas konferencji będą mieli Państwo również okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli naszej firmy: Pana dr hab. inż. Pawła Licznara, który omawiać będzie „Potencjał praktycznego wykorzystania modeli opadowych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)” oraz Pani Katarzyny Siekanowicz-Grochowina, która przedstawi „Potencjał wykorzystania GIS w zarządzaniu wodami opadowymi”.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie: GWOR

REJESTRACJA ON-LINE

 

 

 

Powrót