Metodyka wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów – spotkanie dyrektora projektu PANDa z zespołem IMGW-PIB

9 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie Dyrektora Projektu z ramienia RETENCJAPL Sp. z o.o. z zespołem IMGW-PIB, na którym przedyskutowano metodykę wyszukiwanie maksymalnych wysokości opadu dla przyjętych czasów ich trwania. Ponadto zaprezentowano wstępną wersję oprogramowania do wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów na podstawie cyfrowej bazy opadów opracowanej w Etapie I projektu PANDa.

Powrót