Postęp realizacji prac – Wrzesień 2018

Na początku miesiąca ukazał się kolejny artykuł prezentujący wyniki projektu PANDa. Artykuł ten jest kontynuacją cyklu dedykowanego porównaniu wyników projektu PANDa, tj. rzeczywistych natężeń deszczów miarodajnych, z estymatami natężeń deszczów na bazie używanych jeszcze do niedawna formuł i modeli historycznych. Tym razem przedmiotem szczegółowych analiz jest model Bogdanowicz-Stachý. Nasz artykuł, który powstał we współpracy z pracownikami Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, został opublikowany w czasopiśmie Ochrona Środowiska wydawanym przez Wydawnictwo Dolnośląskiego Oddziału PZIiTS. Jest on dostępny do pobrania ze strony wydawcy:

Paweł Licznar, Ewa Burszta-Adamiak, Andrzej Kotowski, Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, Michał Oktawiec: Empiryczna weryfikacja modelu Bogdanowicz-Stachý do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego. Ochrona Środowiska. 2018, vol. 40, nr 3, s. 21-28.

 

To ważna publikacja, gdyż model Bogdanowicz-Stachý znajdywał jak dotąd zastosowanie w obszarze projektowania kanalizacji. Był on na przykład przytaczany w podręczniku prof. dr hab. inż. Andrzeja Kotowskiego pt: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Można powiedzieć, że przez ostatnie lata był jedyną alternatywą wobec przestarzałej formuły Błaszczyka. Przeprowadzone przez nas badania wykazały przede wszystkim, że

 

  1. Struktura modelu opadów maksymalnych Bogdanowicz-Stachý, oparta na arbitralnej regionalizacji obszaru kraju na trzy regiony opadowe o stałych wartościach natężenia deszczu miarodajnego, jest sprzeczna z dużym, naturalnym zróżnicowaniem rzeczywistych wartości natężenia deszczu miarodajnego na obszarze całego kraju,
  2. W analizowanym zbiorze 79 deszczomierzy z różnych lokalizacji w Polsce brak jest korelacji estymat natężeń deszczów miarodajnych wg modelu Bogdanowicz-Stachý z rzeczywistymi empirycznymi wartościami natężenia deszczów. Wynika stąd brak możliwości korekty regionalnego modelu opadów maksymalnych Bogdanowicz-Stachý, w związku z czym należy go zastąpić przez lokalne probabilistyczne modele opadowe wykorzystujące nowoczesny warsztat statystyczny, takie jak opracowane na przykład w ramach projektu PANDa.

 

 

Ukończono także pierwszą serię badań dotyczących rozpoznania możliwości zastosowania metod geostatystycznych celem interpolacji przestrzennej empirycznych maksimów wysokości opadów fazowych dla różnych czasów trwania deszczów miarodajnych. Sporządzono raport wewnętrzny, podsumowujący wyniki dotychczasowych studiów literaturowych i przeprowadzonych analiz.

Projekt PANDa oraz jego potencjał stosowania w obszarze gospodarowania wodami opadowymi zostały przedstawione 24 września na Kongresie: Miasto – Woda – Jakość Życia we Wrocławiu (prezentacja pt: Gospodarowanie wodami opadowymi w miastach, wygłoszona przez Pawła Licznar połączona z wyświetleniem WIDEO.

 

Cieszy nas też kolejna komercjalizacja modelu PANDa, tym razem dla potrzeb gospodarki wodami opadowymi na obszarze Gminy Kosakowo.

 

Powrót