Model hydrodynamiczny systemu odwodnienia ul. Zygmunta w Łodzi

Model hydrodynamiczny systemu odwodnienia wraz z przeprowadzeniem niezbędnych symulacji komputerowych odpływów wód opadowych ze zlewni kolektora ul. Zygmunta w Łodzi.

 

 

Cel projektu:

 

Celem niniejszego opracowania było stworzenie modelu hydrodynamicznego systemu odwodnienia wraz z przeprowadzeniem niezbędnych symulacji komputerowych odpływów wód opadowych przy ul. Zygmunta na obszarze miasta Łodzi.

 

Opis projektu:

 

Opracowanie swym zakresem obejmowało:

  • opracowanie modelu hydrodynamicznego systemu odwodnienia ul. Zygmunta w aplikacji CivilStorm firmy Bentley,
  • przeprowadzenie niezbędnych symulacji komputerowych odpływów wód opadowych ze zlewni ul. Zygmunta dla łącznie 16 scenariuszy opadowych (dla dwóch wariantów średnic kolektorów w ul. Kolumny, dla 4 wysokości opadów dla prawdopodobieństw p=2%, p=3%, p=5%, p=10%, obliczanych według 2 modeli opadowych – model aktualny PANDa i model prognozowany do 2050 r.);
  • analizę wyników symulacji pod katem weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań projektowych.

 

Powrót